Ogólne warunki korzystania z witryny (store.gosbi.com/pl/):

1. Dane identyfikacyjne

Witryna store.gosbi.com/pl jest własnością firmy GOSBI PET FOOD SA (dalej: GOSBI), z siedzibą w Crta. N-IIa, Km. 1,5, Pol. Ind. Sta Llogaia, Santa Llogaia d'Àlguema (CP 17771), Rejestracja prawna: Mercantile Registry of Girona, Volume 373, Folio 130, Sheet Gi-698.

Dystrybutorem produktów dostępnych w sklepie internetowym store.gosbi.com/pl oraz administratorem sklepu prowadzącym sprzedaż internetową za pośrednictwem strony store.gosbi.com/pl jest Betta sp. z o. o. z siedzibą w Radzyminie (05-250), ul. Głowackiego 2, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080341, NIP 7620006839, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł w pełni opłacony, reprezentowana przez: Wojciech Kulicki – Prezes Zarządu. 

Kontakt: biuro@betta.pl, 22 7631990

2. Przedmiot i zakres

Każda osoba korzystająca ze strony store.gosbi.com uzyskuje status użytkownika, bez względu na to czy dokona zakupu akceptuje Ogólne Warunki użytkowania, które będą egzekwowane niezależnie od ogólnych warunków umowy, szczegółowo określonych przy zawieraniu umowy zgodnie z określoną usługą. W związku z tym użytkownik jest zobligowany do uważnego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami, które mają do tego zastosowanie.

3. Dostęp i korzystanie ze strony internetowej

Witryna store.gosbi.com zapewnia dostęp do zawartości internetowej należącej do firmy GOSBI, do której użytkownik otrzymuje swobodny dostęp. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z portalu i zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z treści i usług oferowanych przez GOSBI za pośrednictwem swojej strony internetowej i do niewykorzystywania ich w celu nielegalnego działania, niezgodnego z prawem lub sprzecznego z zasadami dobrej wiary i porządku publicznego, powodującego szkody fizyczne i logiczne w systemie GOSBI, jego dostawców lub stron trzecich, przez wprowadzanie lub rozpowszechnianie na komputerach sieci wirusy lub inne systemy fizyczne lub logiczne, które mogą spowodować szkody wspomniane wcześniej.

GOSBI jest właścicielem wszelkich praw do własności intelektualnej swojej strony internetowej, a także jej zawartości.

Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej należących do firmy GOSBI. Użytkownik będzie mógł wizualizować elementy strony internetowej, drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym komputera lub na jakimkolwiek innym nośniku fizycznym pod warunkiem, że będzie to przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego, a zatem ściśle zabroniona jest transformacja, dystrybucja, komunikacja publiczna, udostępnianie lub jakakolwiek inna forma eksploatacji, jak również jej modyfikacja, zmiana lub rozkład. Użytkownik musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania w jakikolwiek sposób w systemie zabezpieczającym zainstalowanym na stronie internetowej GOSBI.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

Ktokolwiek korzysta z tej strony internetowej, robi to na własne ryzyko. GOSBI nie gwarantuje, że strona będzie utrzymana nieprzerwanie, bez opóźnień, bez błędów, bez pominięć lub wolna od wirusów. W związku z tym strona internetowa i jej zawartość są dostarczane "w stanie takim, w jakim jest", bez jakichkolwiek gwarancji, jawnych lub domniemanych, wyjaśniając, że ani właściciel strony internetowej, ani jej współpracownicy, pracownicy ani przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści lub usługach, lub za szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej, lub za wszelkie działania podjęte na podstawie dostarczonych informacji.

5. Zmiany na stronie internetowej

GOSBI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które może uznać za stosowne na swojej stronie internetowej, bez wcześniejszego powiadomienia o zmianach, usunięciu lub dodaniu zarówno treści, jak i sposobu świadczonych za jego pośrednictwem usług.

6. Linki

W przypadku, gdy łącza lub hiperłącza do innych stron internetowych są dostępne na stronie internetowej, GOSBI nie sprawuje żadnej kontroli nad wspomnianymi witrynami i treściami.

W żadnym przypadku firma GOSBI nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiegokolwiek linku należącego do strony trzeciej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, szerokości i prawdziwości jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w którymkolwiek z tych hiperłączy lub innych witryn internetowych.

Podobnie, użycie linków zewnętrznych nie implikuje żadnego rodzaju powiązań, fuzji czy też współdziałania z podmiotami do których należą linki.

7. Polityka prywatności. Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności witryny jest szczegółowo opisana w sekcji "prywatność", do której nie musimy się w całości odwoływać w tej sekcji.

GOSBI ściśle przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zarejestrował wszystkie pliki w których gromadzi dane osobowe w hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, przestrzegając wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących tego tematu. Dane osobowe zebrane przez GOSBI za pośrednictwem tej strony internetowej zostaną zapisane w pliku o nazwie "Klienci i dostawcy", którego właścicielem jest firma GOSBI.

Użytkownik niniejszej strony internetowej może w dowolnym momencie korzystać z praw dostępu, poprawiania, anulowania i sprzeciwu wobec swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail skierowanego na adres biuro@betta.pl lub kierując korespondencję na adres: Betta Sp z o.o. ul. Głowackiego 2, 05-250 Radzymin.

8. Ogólne warunki umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej.

8.1. Zawarcie umowy

Aby złożyć zamówienie, kupujący musi przejść procedurę zakupu online, następnie wybiera metodę płatności. Po zakończeniu procesu płatności, otrzyma e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia ( „Potwierdzenie zamówienia”). Należy pamiętać, że nie oznacza to, że zamówienie zostało zaakceptowane.

Po weryfikacji transakcji oraz sprawdzeniu, czy kwota transakcji jest prawidłowa, zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie płatności ("Akceptacja płatności")

Wszystkie zamówienia podlegają naszej akceptacji, potwierdzamy je za pośrednictwem wiadomości e-mail, w której informujemy, że produkt jest wysyłany ("Potwierdzenie wysyłki"). Umowa na zakup produktu między Tobą a nami zostanie sformalizowana tylko wtedy, gdy prześlemy "Potwierdzenie wysyłki".

Umowa może zostać sformalizowana, zgodnie z wyborem, w dowolnym języku, w którym warunki są dostępne na tej stronie internetowej.

8.2. Dostępność produktów

Realizacja zamówienia zależy od dostępności towaru. Jeżeli w tym sensie występują trudności w dostawie produktów lub jeśli nie ma produktów w magazynie, GOSBI skontaktuje się z klientem informując o incydencie i zgodnie z decyzją klienta zwróci wpłaconą kwotę lub ustali nowy terminu dostawy.

8.3. Odmowa realizacji zamówienia

GOSBI zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego produktu z tej strony internetowej w dowolnym czasie, oraz do usunięcia lub modyfikacji wszelkich materiałów lub treści zawartych na stronie. Dołożymy wszelkich starań, aby realizować wszystkie zamówienia, jednak należy pamiętać, że mogą zaistnieć wyjątkowe okoliczności, które będą wymagały od nas rezygnacji z realizacji zamówienia po wysłaniu Potwierdzenia Zamówienia, dlatego zastrzegamy sobie prawo do takiej możliwości w dowolnym momencie, według naszego uznania.

Nie ponosimy odpowiedzialności (wobec użytkownika ani osób trzecich) za usunięcie jakiegokolwiek produktu z tej witryny, niezależnie od tego, czy ten produkt został sprzedany czy też nie, za usunięcie, modyfikację jakichkolwiek treści z witryny lub odmowę realizacji zamówienia po wysłaniu "Potwierdzenia Zamówienia".

8.4.- Cena i płatność

Cena każdego produktu będzie widoczna na naszej stronie internetowej w każdym momencie, za wyjątkiem przypadku wystąpienia oczywistego błędu. Pomimo iż staramy się kontrolować poprawność podanych na stronie cen, mogą wystąpic błędy. Jeżeli wykryjemy błąd w cenie któregokolwiek z zamówionych produktów, poinformujemy Cię o tym tak szybko jak to będzie możliwe, udostępniając opcję ponownego potwierdzenia zamówienia po prawidłowej cenie, lub anulowania go. Jeśli nie skontaktujemy się z Tobą, zamówienie zostanie anulowane i zwrócimy pełną kwotę, która została zapłacona.

Nie będziemy zobowiązani do dostarczenia jakiegokolwiek produktu po niewłaściwej - niższej cenie (nawet jeśli wysłaliśmy "Potwierdzenie wysyłki"), jeżeli błąd w cenie jest oczywisty i jednoznaczny.

Płatności można dokonywać: 

- regulując płatność w momencie odbioru przesyłki (przesyłka pobraniowa) – jednorazowa maks. wartość przesyłki nie może przekroczyć 5 000,00 zł.

- kartą kredytową, 

- kartą debetową, 

- poprzez system PayPal lub Dotpay.pl. 

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl(w przypadku wyboru tego sposobu płatności). Podczas dokonywania płatności zostanie użyty system kodowania chroniony przez system certyfikatów SSL. Dane wprowadzone przez użytkownika nie są zapisywane w naszym systemie.

Karty kredytowe będą podlegać kontrolom i autoryzacjom przez podmiot je wystawiający, ale jeśli podmiot nie zatwierdzi płatności, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub brak dostawy i nie sfinalizujemy takiej transakcji.

8.5.- Przesyłki

Domyślną firmą kurierską dla wszystkich przesyłek ze strony store.gosbi.com/pl na terenie Polski jest firma DPD lub Hellman.

Jeśli produkt jest dostępny w magazynie dystrybutora, teoretyczny maksymalny czasy dostawy jest następujący:

1-2 dni robocze dla zamówień otrzymanych przed godziną 12.00.

Wysyłka jest wliczona w cenę, o ile wartość zamówienia przekracza 200 zł (z VAT). W przypadku zamówień poniżej 200zł (z VAT) zostanie pobrana opłata 15 zł (z VAT)

8.6. Zwroty i reklamacje

1. Betta Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie jako administrator Sklepu odpowiada względem Klienta za wady fizyczne lub prawne towaru zakupionego w Sklepie z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@betta.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Głowackiego 2,05-250 Radzymin Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: opis zauważonej wady rzeczy, datę zauważenia wady, żądanie Klienta, dowód nabycia rzeczy, dane klienta(imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu w sprawie reklamacji).  Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie udzielona najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania tego zgłoszenia przez Betta sp. z o.o.

2. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość z Betta sp. z o.o. w ciągu 14 dni od otrzymania zakupu, bez jakiejkolwiek przyczyny.  W tym celu Klient w ciągu 14 dni od otrzymania rzeczy zobowiązany jest do złożenia Betta sp. z o.o.(ul. Głowackiego 2,05-250 Radzymin tel. 22 763 19 90, e-mail biuro@betta.pl) jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy(np. e-mailem na adres: biuro@betta.pl  lub drogą pocztową na adres: ul. Głowackiego 2,05-250 Radzymin) Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania rzeczy, najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: Betta sp. z o.o., ul. ul. Głowackiego 2,05-250 Radzymin. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Betta sp. z o.o. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane w związku z umową płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Betta sp. z o.o.), niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym Betta sp. z o.o. została poinformowana o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w  pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

W każdym przypadku Klient nie poniesie dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności. Betta sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Modyfikacja obecnych warunków i czas obowiązywania

GOSBI zastrzega możliwość modyfikacji warunków w dowolnym momencie, zmodyfikowane warunki określone na tej stronie internetowej, zostaną tutaj opublikowane.

Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują przez cały czas ich publikacji i nie mogą być modyfikowane w części ani w całości, po tym czasie stosuje się zmienione warunki ogólne.

10. Ogólne aspekty

GOSBI będzie dochodzić naruszenia określonych warunków, a także niewłaściwego korzystania ze strony internetowej, wykorzystując wszelkie działania cywilne i karne, które będą zgodne z prawem.

GOSBI zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia dostępu do swojej strony internetowej i / lub oferowanych usług bez uprzedzenia, na własny wniosek lub na wniosek strony trzeciej, w stosunku do użytkowników, którzy naruszą Ogólne Warunki Dostępu i Użytkowania.

Nagłówki poszczególnych klauzul mają charakter jedynie informacyjny i nie wpływają, nie kwalifikują ani nie rozszerzają interpretacji Ogólnych Warunków.

W przypadku rozbieżności między ustalonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostępu i Użytkowania a Ogólnymi Warunkami Umowy, pierwszeństwo ma to drugie.

W przypadku, gdy jakiekolwiek przepisy Ogólnych Warunków Dostępu i korzystania zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, przez sąd, lub właściwy organ administracyjny, nieważność lub brak zastosowania nie będą miały wpływu na ich pozostałe przepisy lub Ogólne Warunki Umowy.

Nie wykonanie lub wykonanie przez GOSBI któregokolwiek zapisu lub postanowienia zawartego w niniejszych warunkach ogólnych nie stanowi zrzeczenia się tego samego.

11. Obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja

Korzystanie ze strony internetowej i dokonanie umów zakupu dokonanych za pośrednictwem strony internetowej store.gosbi.com będzie podlegać lokalnemu ustawodawstwu.

Wszelkie kontrowersje mogące wyniknąć lub mogące mieć związek z korzystaniem z tej strony internetowej lub umowami zawartymi za pośrednictwem tej strony internetowej będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, jeśli jednak ugoda nie będzie możliwa sprawy będą rozstrzygane przez Sąd, Rzecznika Praw Konsumenta lub inny organ uznany za właściwy.

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

– Adresat: Betta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. ., tel. ……., e-mail …….

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………..

Data zamówienia: …………………………………………….

Data otrzymania rzeczy: ………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: ……………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.