котки

Качеството е главната ос на Gosbi и присъства във всяка стъпка в производствения процес. Суровините, които влагаме, са от най-високо качество. Чистотата и хранителната им стойност са подложени на строг контрол преди да бъдат използвани.

Готвим нашите храни, следвайки собствен метод, с който сме повече от горди. Контролираме процеса внимателно, за да осигурим стандартите за качество, с които сме се ангажирали. Всички наши продукти носят 100% гарантирано удовлетворение.

котки